fbpx

Вредности

Вредностите на Хоризонти произлегуваат од организациската култура базирана на ставовите и верувањата на вработените, принципите на основачот и етичките норми.

Иновативност

Секојдневно, преку идеи и решенија ги искористуваме можностите кои произлегуваат од промените во окружувањето, предвидувајќи ги потребите на нашите клиенти.

Ориентираност кон клиентите

Клиентите се наш приоритет. Ние ги слушаме и разбираме нашите клиенти на секое место и во секое време.

Квалитетна услуга

Ние стремиме кон континуирано подобрување. Професионалноста, динамичноста и флексибилноста низ процесите и одлучувањето, се нашата сила.

Еднаков третман

Ги почитуваме сите поединци и не сме ограничени со никакви предрасуди.

Транспарентност

Нашата работа е транспарентна во организацијата, како и спрема околината што не опкружува.

Тимска работа

Успехот на поединецот е успех на тимот.

Посветеност

Организацијата, вработените и клиентите се лојални еден кон друг.

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

експозитури

 

Микрокредитна Фондација ХОРИЗОНТИ
бул. Св. Климент Охридски 58Б, влез 2, кат 3
1000 Скопје, Македонија
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

МРЕЖА НА ЕКСПОЗИТУРИ

експозитури