fbpx

Мисија и Визија

Мисија

Мисијата на Хоризонти е да овозможи одржлив и континуиран пристап до финансиски услуги на економски активното население со ниски примања во Р.Македонија, претежно жени микропретприемачи, припадници на социјално исклучени и маргинализирани групи, а со цел поддршка и развој на малите бизниси, креирање нови работни места и подобрување на квалитетот на живеење.

Визија

Да бидеме водечка организација во која клиентите препознаваат вистински партнер за развој на нивниот бизнис и подобрување на квалитетот на живеење.

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

експозитури

 

Микрокредитна Фондација ХОРИЗОНТИ
бул. Св. Климент Охридски 58Б, влез 2, кат 3
1000 Скопје, Македонија
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

МРЕЖА НА ЕКСПОЗИТУРИ

експозитури