fbpx

Управен одбор

 • Д-р Климентина Попоска, Претседател на УО
  Вонреден професор
  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
  Економски институт-Скопје
 • Д-р Горан Коевски, Заменик-Претседател на УО
  Редовен професор
  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
  Правен факултет „Јустинијан Први“ Скопје
 • Г-дин Зоран Цали
  Административен директор
  Фондација Институт Отворено Општество – Македонија
 • Г-ѓа Биљана Џартова-Петровска
  Виш службеник за развојна соработка
  Шведска Амбасада, Скопје
 • Г-дин Драган Мартиновски
  Главен извршен директор
  Македонска банка за поддршка на развојот

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

експозитури

 

Микрокредитна Фондација ХОРИЗОНТИ
бул. Св. Климент Охридски 58Б, влез 2, кат 3
1000 Скопје, Македонија
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

МРЕЖА НА ЕКСПОЗИТУРИ

експозитури