fbpx

Vlerat

Vlerat e fondacionit Horizonti dalin nga kultura e organizimit e bazuar mbi qëndrimet dhe besimet e të punësuarve, principet e themeluesit dhe normat etike.

Inovacioni

Çdo ditë, përmes ideve dhe zgjidhjeve i shfrytëzojmë mundësitë që dalin nga ndryshimet në rrethinë, duke i paraparë nevojat e klientëve tanë.

Orientimi ndaj klientëve

Klientët janë prioriteti ynë. Ne i dëgjojmë dhe kuptojmë klientët tanë në çdo vend dhe në çdo kohë.

Shërbimi cilësor

Ne synojmë të shkojmë drejt përmirësimit të vazhdueshëm. Profesionalizmi, dinamika dhe fleksibiliteti nëpër proceset dhe vendimmarrjen, janë fuqia jonë.

Trajtimi i barabartë

I respektojmë të gjithë individët dhe nuk jemi të kufizuar me kurrfarë paragjykimesh.

Transparenca

Puna jonë në organizatë është transparente, si dhe ndaj rrethinës që na rrethon.

Puna ekipore

Suksesi i individit është sukses i ekipit.

Përkushtimi

Organizata, të punësuarit dhe klientët janë besnikë njëri ndaj tjetrit.

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

 

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTI
bul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 3
1000, Shkup, Maqedoni
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури