fbpx

Misioni dhe Vizioni

Misioni

Misioni i fondacionit Horizonti është që të mundësojë një qasje të qëndrueshme dhe të vazhdueshme deri te shërbimet financiare për popullatën ekonomikisht aktive me të ardhura të vogla në Republikën e Maqedonisë, kryesisht gra sipërmarrëse, pjesëtarët e grupeve të përjashtuara sociale dhe të margjinalizuara, kurse me qëllim të mbështetjes dhe zhvillimit të bizneseve të vogla, të mundësojë krijimin e vendeve të reja të punës dhe përmirësimin e cilësisë së jetesës.

Vizioni

Të jemi një organizatë lider të cilën klientët do ta shohin si një partner i vërtetë për zhvillimin e biznesit të tyre dhe për përmirësimin e cilësisë së jetesës.

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

 

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTI
bul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 3
1000, Shkup, Maqedoni
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури