fbpx

RISITË

Është bërë ri-regjistrim i Fondacionit

Është bërë ri-regjistrim i Fondacionit në përputhje me Ligjin e ri për Shoqatat dhe Fondacionet (Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 52/10) me të cilin është bërë regjistrim i veprimtarisë me të cilën Fondacioni do t’i realizojë qëllimet e Statutit. Është bërë edhe ndryshim i emrit me shtimin

Lexoni më shumë

Fondacioni Horizonti në festivalin Zhetva (Korrje) në Gostivar

Fondacioni Horizonti ka marrë pjesë si sponsor në Festivalin Zhetva (Korrje) në Gostivar që u mbajt në organizim të Shoqatës së kultivuesve të deleve të Maqedonisë Perëndimore.

Lexoni më shumë

Fondacioni Horizonti ka marrë pjesë si sponsor në Festivalin Zhetva (Korrje) në Gostivar që u mbajt në organizim të Shoqatës së kultivuesve të deleve të Maqedonisë Perëndimore.

Është nënshkruar Kontrata për ndihmën teknike me Fondacionin e Maqedonisë për Zhvillimin e Ndërmarrjeve (FMZHN) për zhvillimin e një zgjidhjeje softuerike për Credit Scoring. Rreth zhvillimit të modulit do të angazhohet kompania për zhvillim dhe implementim të zgjidhjeve softuerike ASPEKT SHPK Shkup.

Lexoni më shumë

Microfinance Good Practices Award 2010

Fondacioni Horizonti u zgjodh ndër 5 finalistët në Microfinance Good Practices Europe Award, një iniciativë e organizuar nga ana e Giordano Dell’Amore Foundation dhe European Microfinance Network(ЕMN). Mirënjohja është dhënë për punën e suksesshme shumëvjeçare në pjesën e sigurimit të qasjes adekuate deri te shërbimet financiare për

Lexoni më shumë

Fondacioni Horizonti u bë anëtar shoqërues i AMFI-së

Fondacioni Horizonti u bë anëtar shoqërues i Asociacionit të organizatave mikrokreditore në Bosnjë dhe Hercegovinë (AMFI), i cili numëron 14 anëtare të plotfuqishme, së bashku edhe me 3 organizata të tjera nga Serbia, Kosova dhe Mali i Zi.

Lexoni më shumë

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

 

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTI
bul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 3
1000, Shkup, Maqedoni
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури