fbpx

RRJETI I EKSPOZITURAVE


Ekspozitura Shkup – Qendër

Rr. Vlladimir Polezhinovski 9
1000, Shkup, Maqedoni
tel: +389 (0)2 30 93 371
e-mail: centarrefernti@horizonti.org.mk

Ekspozitura Shkup – Shuto Orizar

Rr. Garibaldi 25,
1000, Shkup, Maqedoni
tel: +389 (0)2 265 12 69
e-mail: sutkareferenti@horizonti.org.mk

Ekspozitura Veles

Rr. 8-mi Septemvri 57 (VE-MOLL)
1400, Veles, Maqedoni
tel: +389 (0)43 21 18 18
e-mail: velesreferenti@horizonti.org.mk

Ekspozitura Manastir

Rr. Nikola Tesla 40a
7000 Manastir, Maqedoni
tel: +389 (0)47 20 37 25
faks: +389 (0)47 20 37 25
e-mail: BitolaReferenti@horizonti.org.mk

Ekspozitura Prilep

Rr. Marksova 44
7500 Prilep, Maqedoni
tel: +389 (0)48 42 77 14
faks: +389 (0)48 42 77 14
e-mail: prilepreferenti@horizonti.org.mk

Ekspozitura Koçana

Rr. Stevo Teodosievski Nr.2
2300 Koçana, Maqedoni
tel: +389 (0)33 27 85 56
faks: +389 (0)33 27 85 56
e-mail: kochanireferenti@horizonti.org.mk

Ekspozitura Gostivar

Rr. JNA 21
1230 Gostivar, Maqedoni
tel: +389 (0)42 22 10 17
e-mail: gostivarreferenti@horizonti.org.mk

Ekspozitura Strumicë

Rr. Mrasal Tito numri 2
2400 Strumicë, Maqedoni
tel: +389 (0)34 34 01 67
faks: +389 (0)34 34 01 67
e-mail: strumicareferenti@horizonti.org.mk

Ekspozitura qendrore - Shkup

bul. Shën Kliment Ohridski 58 B, hyrja 2, kati 3
1000, Shkup, Maqedoni
e-mail: kontakt@horizonti.org.mk

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

 

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTI
bul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 3
1000, Shkup, Maqedoni
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури