fbpx

Fondacioni Horizonti ka marrë pjesë si sponsor në Festivalin Zhetva (Korrje) në Gostivar që u mbajt në organizim të Shoqatës së kultivuesve të deleve të Maqedonisë Perëndimore.

Është nënshkruar Kontrata për ndihmën teknike me Fondacionin e Maqedonisë për Zhvillimin e Ndërmarrjeve (FMZHN) për zhvillimin e një zgjidhjeje softuerike për Credit Scoring. Rreth zhvillimit të modulit do të angazhohet kompania për zhvillim dhe implementim të zgjidhjeve softuerike ASPEKT SHPK Shkup.

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

 

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTI
bul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 3
1000, Shkup, Maqedoni
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури