fbpx

Kontakt

Kontakt

Për cilëndo nevojë, informatë, lavdërim, ankesë, sugjerim lirisht na kontaktoni në çdo kohë

Fondacioni Mikrokreditor HORIZONTI
Adresë:
bul. Shën Kliment Ohridski 58 B, hyrje 2, kati 3
1000, Shkup, Maqedoni
Ju lutemi përdorni formën e poshtme që të na dërgoni një e-mail:
(domosdoshmërish, së paku 2 karaktere)
(domosdoshmërish)
(nëse dëshironi)
(domosdoshmërish)

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

 

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTI
bul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 3
1000, Shkup, Maqedoni
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури