fbpx

Risitë

Fondacioni Horizonti iu bashkua rrjetit të institucioneve kreditore partnere të EFSE-së

Financimi i EFSE-së do t’i mbështesë fermerët e vegjël dhe mikro-sipërmarrësit e Maqedonisë të zonave rurale në vend Frankfurt dhe Shkup, 19.12.2014 – Fondi Evropian për Evropën Juglindore (EFSE) vazhdon të zgjerojë rrjetin e tij të institucioneve kreditore partnere, me nënshkrimin e kontratës së parë për kredi

Lexoni më shumë

Organizata Habitat Maqedoni organizoi manifestimin Dita vullnetare

Organizata Habitat Maqedoni organizoi manifestimin Dita vullnetare, qëllimi i të cilit ishte sigurimi i ndihmës për ndërtimin e shtëpisë së familjes Usein, në lagjen Tullanë. Kjo familje një vit më parë ka humbur tërësisht shtëpinë e tyre në një zjarr që përfshiu gjithë fqinjësinë. Falë ndihmës së

Lexoni më shumë

Është bërë ri-regjistrim i Fondacionit

Është bërë ri-regjistrim i Fondacionit në përputhje me Ligjin e ri për Shoqatat dhe Fondacionet (Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 52/10) me të cilin është bërë regjistrim i veprimtarisë me të cilën Fondacioni do t’i realizojë qëllimet e Statutit. Është bërë edhe ndryshim i emrit me shtimin

Lexoni më shumë

Fondacioni Horizonti në festivalin Zhetva (Korrje) në Gostivar

Fondacioni Horizonti ka marrë pjesë si sponsor në Festivalin Zhetva (Korrje) në Gostivar që u mbajt në organizim të Shoqatës së kultivuesve të deleve të Maqedonisë Perëndimore.

Lexoni më shumë

Fondacioni Horizonti ka marrë pjesë si sponsor në Festivalin Zhetva (Korrje) në Gostivar që u mbajt në organizim të Shoqatës së kultivuesve të deleve të Maqedonisë Perëndimore.

Është nënshkruar Kontrata për ndihmën teknike me Fondacionin e Maqedonisë për Zhvillimin e Ndërmarrjeve (FMZHN) për zhvillimin e një zgjidhjeje softuerike për Credit Scoring. Rreth zhvillimit të modulit do të angazhohet kompania për zhvillim dhe implementim të zgjidhjeve softuerike ASPEKT SHPK Shkup.

Lexoni më shumë

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

 

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTI
bul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 3
1000, Shkup, Maqedoni
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури