fbpx

APLIKIMI

Si të fitoni një kredi?

Kriteret baze të cilat duhet t’i plotësojë çdo kredikërkues që të mund të aplikojë për kredi janë:

  • Të jetë në moshë prej 18 deri në 70 vjet
  • Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë
  • Të menaxhojë një biznes të vet së paku 6 muaj*
*Kredikërkuesit për kreditë e banimit mund të realizojnë të ardhura edhe në baza të tjera.

 
Si të aplikoni më lehtë?
  •  kontaktoni zyrën tonë dhe bisedoni me dikë nga Referentët Kreditorë.
  • Plotësoni kërkesën e kredisë. Referentët Tanë Kreditorë janë në dispozicion për çfarëdolloj ndihme.
  • Referentët tanë kreditorë do të ju vizitojnë në vendin e biznesit tuaj ose në shtëpinë tuaj për të marrë informacione shtesë.

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

 

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTI
bul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 3
1000, Shkup, Maqedoni
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури