fbpx

Општествена одговорност

Општествена одговорност во Хоризонти произлегува од самата мисија. Подобрување на квалитетот на живеење на микро претприемачите и другото население со ниски примања преку унапредување на нивните бизниси и условите на живеење води кон намалување на сиромаштијата и отварање можности за развој на претприемништвото и само-вработувањето. Давајќи осврт на жената-претприемач и другите ранливи групи, Хоризонти ја демонстрира силната ориентираност, одговорност и посветениост на давање финасиска подршка на оние целни групи на кој им е најпотребна и која поради нивниот статус во општеството не можат да ја остварат на друг начин.

Преку поставување на индикатори за селекција на целните групи и мерењето на степенот до кој се задоволувааат финансиските потреби се настојува воспоставување на систем со кој ќе се мери исполнувањето на мисијата и социјалните цели.

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

експозитури

 

Микрокредитна Фондација ХОРИЗОНТИ
бул. Св. Климент Охридски 58Б, влез 2, кат 3
1000 Скопје, Македонија
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

МРЕЖА НА ЕКСПОЗИТУРИ

експозитури