fbpx

Кодекси

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ СО КЛИЕНТИТЕ

ПРИНЦИПИ ЗА ЗАШТИТА НА КЛИЕНТИТЕ

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

експозитури

 

Микрокредитна Фондација ХОРИЗОНТИ
бул. Св. Климент Охридски 58Б, влез 2, кат 3
1000 Скопје, Македонија
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

МРЕЖА НА ЕКСПОЗИТУРИ

експозитури

Виџет

Виџет