fbpx

Новости

Microfinance Good Practices Award 2010

Фондација Хоиризонти селектирана меѓу 5-те финалисти  на  Microfinance Good Practices Award, иницијатива оргнанизиранaод страна  на Giordano Dell’Amore Foundation и European Microfinance Network(ЕMN). Признанието доделено за долгогодишното успешно работење во делот на обезбедување адекватен пристап до финансиски услуги на припадниците на Ромската заедница.  Хоризонти е поканeт да изврши

Прочитајте повеќе

Фондација Хоризонти стана придружен член на AMFI

Фондација Хоризонти стана придружен член на Асоцијацијата на микрокредитни организации на Босна и Херцеговина (AMFI) која брои 14 полноправни членки, заедно со уште 3 други микрокредитни организации од Србија, Косово и Црна Гора.

Прочитајте повеќе

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

експозитури

 

Микрокредитна Фондација ХОРИЗОНТИ
бул. Св. Климент Охридски 58Б, влез 2, кат 3
1000 Скопје, Македонија
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

МРЕЖА НА ЕКСПОЗИТУРИ

експозитури