fbpx

Аплицирање

Kако до заем?

Oсновните критериуми кои треба да ги исполнува секој заемобарател за да може да аплицира за заем се:

  • Да биде на возраст од 18 до 70 години
  • Да биде државјанин на Р. Македонија
  • Да води сопствен бизнис најмалку 6 месеци*
* Заемобарателите за заеми за домување можат да остваруваат приходи и по други основи.

 
Како најлесно да аплицирате?
  • Контактирајте ја нашата канцеларија и разговарајте со некој од Кредитните Референти.
  • Пополнете барање за заем. Нашите Кредитни Референти ви стојат на располагање за било каква помош.
  • Нашите Кредитни Референти ќе ве посетат на местото на вашиот бизнис или вашиот дом за да добиете дополнителни информации.

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

експозитури

 

Микрокредитна Фондација ХОРИЗОНТИ
бул. Св. Климент Охридски 58Б, влез 2, кат 3
1000 Скопје, Македонија
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

МРЕЖА НА ЕКСПОЗИТУРИ

експозитури