fbpx

20-ти октомври, Европскиот ден на микрофинансирањето

Целта на оваа иницијатива е да се подигне свеста на европско ниво за постоењето и додадената вредност на микрофинансискиот сектор во борбата против социјалната исклученост и невработеноста.

Главни цели на Европскиот ден на микрофинансирање

  • Да се ​​подигне свеста кај европските граѓани за постоењето на микрофинансирање и неговата вредност за борба против невработеноста и социјалната исклученост.
  • Да се ​​привлече вниманието на европските медиуми за тоа како функционира микрофинансирањето во Европа и како таа поддржува и им помага на невработените и на европските граѓани исклучени од традиционалниот финансиски сектор.
  • Да разменуваат искуства во рамките на Европскиот микрофинансиски сектор со давање видливост на работата на членовите на EMN & MFC.
  • Да им се овозможи на локалните членови да го привлечат вниманието на нивните достигнувања и нивните мисии на локално ниво

Секторот микрофинансирање во Европа брзо станува релевантен инструмент за да се избегне социјално и финансиско исклучување преку обезбедување финансиски и деловни развојни услуги и промоција на самовработување и создавање работни места низ целиот континент.

Во изминатите неколку години во пораст е бројот на исплатени микро кредити, сумите на кредитите како и вкупната сума на исплатени кредити. Оваа тенденција ја нагласува важноста на микрофинансискиот сектор со цел да се справат со некои од најважните предизвици во нашето сегашно општество: невработеност, социјална исклученост, недостаток на претприемништво итн.

Истовремено, микрокредитите помагаат да се стимулираат локалните економии и да се придонесе за генерирање на даночни приходи. Овој потенцијал ја зголемува улогата на микрофинансирањето како една од главните опции што треба да бидат вклучени во плановите за повторно отворање на инвестиции во Европа.

За повеќе  информации прочитајте овде.

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

експозитури

 

Микрокредитна Фондација ХОРИЗОНТИ
бул. Св. Климент Охридски 58Б, влез 2, кат 3
1000 Скопје, Македонија
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

МРЕЖА НА ЕКСПОЗИТУРИ

експозитури