Online parashtrimi i kërkesës së kredisë

Aplikoni për kredi menjëherë! Plotësoni të dhënat e mëposhtme dhe një person nga ekspozitura jonë do të ju kontaktojë në një afat sa më të shkurtër.

Zgjidhni ekspoziturën më të afërt.

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

INFO PËR KONTAKT

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTIbul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 31000, Shkup, MaqedoniTel.: +389 (0)2 309 3681Faks: +389 (0)2 309 3376E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури