PYETJET E PARASHTRUARA MË SË SHPESHTI

Të dhënat e përgjithshme për mikrokreditimin
ÇFARË ËSHTË MIKROFINANCIMI?
ÇFARË ËSHTË INSTITUCIONI MIKROFINANCIAR?
ÇFARË ËSHTË MIKRO SIPËRMARRËSI?
PSE ËSHTË FOKUSI TE GRATË SI KREDIKËRKUES?
PSE KREDITË PËRFSHIJNË INTERESIN?

 

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

INFO PËR KONTAKT

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTI
bul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 3
1000, Shkup, Maqedoni
Tel.: +389 (0)2 309 3681
Faks: +389 (0)2 309 3376
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури