PYETJET E PARASHTRUARA MË SË SHPESHTI

Të dhënat e përgjithshme për mikrokreditimin
ÇFARË ËSHTË MIKROFINANCIMI?
ÇFARË ËSHTË INSTITUCIONI MIKROFINANCIAR?
ÇFARË ËSHTË MIKRO SIPËRMARRËSI?
PSE ËSHTË FOKUSI TE GRATË SI KREDIKËRKUES?
PSE KREDITË PËRFSHIJNË INTERESIN?

 

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

INFO PËR KONTAKT

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTIbul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 31000, Shkup, MaqedoniTel.: +389 (0)2 309 3681Faks: +389 (0)2 309 3376E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури