MIKRO KREDI PËR BANIM

KRIJONI NJË SHTËPI TË SHËNDETSHME DHE TË KËNDSHME PËR JU DHE TË AFËRMIT TUAJ
PËRDORUES:

Popullata me shtëpi personale dhe të ardhura të ulëta.

QËLLIMI: 
  • rekonstruksion;
  • rinovim dhe riparime;
  • ndërtime shtesë;
  • Investime të tjera për përmirësimin e kushteve në shtëpi.
ÇFARË FITONI NGA NE!
  • Këshill ndërtimor pa pagesë nga një person profesional për përdorimin e drejtë të mjeteve;
  • Rekomandime për investimet me prioritet varësisht nga gjendja faktike e objektit;
  • Informacione rreth përdorimit të shërbimeve të organizatës partnere HABITAT – Maqedoni.
KREDITË PËR BANIM 
DOM
DOMUS
INSTANT

Mikro kredi bujqësore

Investoni dhe realizoni një prodhimtari më të madhe dhe më cilësore.

Mikro kredi për biznes

Hapni Horizonte të re, investoni në biznesin Tuaj dhe realizoni idetë.

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

 

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTI
bul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 3
1000, Shkup, Maqedoni
Tel.: +389 (0)2 309 3681
Faks: +389 (0)2 309 3376
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури