Mikro kredi bujqësore

 INVESTONI PËR NJË PRODHIMTARI MË TË MADHE DHE MË CILËSORE DHE SIGURONI NJË JETË TË DINJITETSHME PËR TË AFËRMIT TUAJ
PËRDORUES:

Prodhuesit individualë bujqësorë.

QËLLIMI:
  •   blerja e makinerive dhe pajisjeve;
  •   rritja e fondit të bagëtisë;
  •   blerja e lëndëve të para dhe repromaterialeve;
  •   shpenzimet e tjera rrjedhëse për prodhimtarinë primare.
ÇFARË FITONI NGA NE!
  • Këste të adaptuara për shlyerjen e kredisë në përputhje me të ardhurat bujqësore;
  • Asistenca e personelit gjatë plotësimit të dokumentacionit dhe verifikimeve të noterit;
  • Gjetja e sigurimit më të pranueshëm të kredive.
KREDI BUJQËSORE (AGRO)
AGRO
AGRO PREMIUM
AGRO PREMIUM FLEKS
AGRO INVEST
AGRO INVEST FLEKS

Mikro kredi për banim

Krijoni një shtëpi të shëndetshme dhe të këndshme për Ju dhe Të afërmit Tuaj.

Mikro kredi për biznes

Hapni Horizonte të re, investoni në biznesin Tuaj dhe realizoni idetë.

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

 

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTI
bul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 3
1000, Shkup, Maqedoni
Tel.: +389 (0)2 309 3681
Faks: +389 (0)2 309 3376
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури