Fondacioni Horizonti u bë anëtar shoqërues i AMFI-së

Fondacioni Horizonti u bë anëtar shoqërues i Asociacionit të organizatave mikrokreditore në Bosnjë dhe Hercegovinë (AMFI), i cili numëron 14 anëtare të plotfuqishme, së bashku edhe me 3 organizata të tjera nga Serbia, Kosova dhe Mali i Zi.

KALKULATORI KREDITOR

експозитури

INFO PËR KONTAKT

Fondacioni mikrokreditor HORIZONTIbul. Shen Kliment Ohridski58 B, hyrja 2, kati 31000, Shkup, MaqedoniTel.: +389 (0)2 309 3681Faks: +389 (0)2 309 3376E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

RRJETI I EKSPOZITURAVE

експозитури