Вистински
Партнер на
Вашиот
Бизнис

Општествена одговорност

    Општествена одговорност во Хоризонти произлегува од самата мисија. Подобрување на квалитетот на живеење на микро претприемачите и другото население со ниски примања преку унапредување на нивните бизниси и условите на живеење води кон намалување на сиромаштијата и отварање можности за развој на претприемништвото и само-вработувањето. Давајќи осврт на жената-претприемач и другите ранливи групи, Хоризонти ја демонстрира силната ориентираност, одговорност и посветениост на давање финасиска подршка на оние целни групи на кој им е најпотребна и која поради нивниот статус во општеството не можат да ја остварат на друг начин.

     

    Преку поставување на индикатори за селекција на целните групи и мерењето на степенот до кој се задоволувааат финансиските потреби се настојува воспоставување на систем со кој ќе се мери исполнувањето на мисијата и социјалните цели.

Прашалник

При изборот на финансиска институција за вашиот бизнис најмногу ви влијае:
Награди и признанија

Практиканство

Хоризонти Микрокредитирање нуди можност за практиканство и вработување на млади, тимски ориентирани, амбициозни луге.


повеќе
© 2011 by Horizonti. Developed by ASPEKT.