Најчесто поставувани прашања

Општо за микрокредитирање
ШТО Е МИКРОФИНАНСИРАЊЕ?
ШТО Е МИКРОФИНАНСИСКА ИНСТИТУЦИЈА?
ШТО Е МИКРО ПРЕТПРИЕМАЧ?
ЗОШТО Е ФОКУСОТ КОН ЖЕНИТЕ КАКО КРЕДИТОБАРАТЕЛИ?
ЗОШТО КРЕДИТИТЕ ВКЛУЧУВААТ КАМАТА?

 

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

експозитури

 

Микрокредитна Фондација ХОРИЗОНТИ
бул. Св. Климент Охридски 58Б, влез 2, кат 3
1000 Скопје, Македонија
Тел.: +389 (0)2 309 3681
Факс: +389 (0)2 309 3376
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

МРЕЖА НА ЕКСПОЗИТУРИ

експозитури