Микро заеми за домување

Создадете здрав и пријатен дом за вас и вашите најблиски
КОРИСНИЦИ:

Население со сопствено живеалиште и ниски примања.

НАМЕНА:
  • реконструкција;
  • реновирање и поправки;
  • доградби;
  • други интервенции за подобрување на условите во живеалиштето.
ШТО ДОБИВАТЕ ОД НАС !
  • Бесплатен градежен совет од стручно лице за правилно искористување на средствата;
  • Препораки за приоритетни интервенции во зависност од фактичката состојба на објектот;
  • Информации околу користење на услугите на партнерската организација ХАБИТАТ – Македонија.
ЗАЕМИ ЗА ДОМУВАЊЕ
ДОМ
ДОМУС
ИНСТАНТ

Микро агро заеми

Инвестирајте и остварете поголемо и поквалитетно производство.

Микро бизнис заеми

Отворете нови Хоризонти, инвестирајте во Вашиот бизнис и реализирајте ги идеите.

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

експозитури

 

Микрокредитна Фондација ХОРИЗОНТИ
бул. Св. Климент Охридски 58Б, влез 2, кат 3
1000 Скопје, Македонија
Тел.: +389 (0)2 309 3681
Факс: +389 (0)2 309 3376
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

МРЕЖА НА ЕКСПОЗИТУРИ

експозитури