Микро бизнис заеми

Отворете нови Хоризонти, инвестирајте во Вашиот бизнис, реализирајте ги Вашите идеи, а Ние ќе Ве подржуваме кон успехот.
КОРИСНИЦИ:

Физички лица, сопственици на микро и мали бизниси во областа на трговија, услуги и мало производство.

НАМЕНА:
  •   набавка  на основни  средства;
  •   обртни средства;
  •   други намени поврзани со бизнисот.
ШТО ДОБИВАТЕ ОД НАС !
  • Совет за избор на кредитен продукт прилагоден    на потребите и капацитетот на бизнисот;
  •  Брз и едноставен пристап до ликвидни средства;
  • Дополнителни услуги и информации во насока на  унапредување на бизнисот;
  • Дополнително финансирање пред истекот на заемот.
БИЗНИС ЗАЕМИ
СТАНДАРД
ПРЕМИУМ
ИНВЕСТ

Микро агро заеми

Инвестирајте и остварете поголемо и поквалитетно производство.

Микро заеми за домување

Создадете здрав и пријатен дом за Вас и Вашите најблиски.

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

експозитури

 

Микрокредитна Фондација ХОРИЗОНТИ
бул. Св. Климент Охридски 58Б, влез 2, кат 3
1000 Скопје, Македонија
Тел.: +389 (0)2 309 3681
Факс: +389 (0)2 309 3376
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

МРЕЖА НА ЕКСПОЗИТУРИ

експозитури