Микро агро заеми

Инвестирајте за поголемо и поквалитетно производство и обезбедете достоинствен живот за Вашите најблиски
КОРИСНИЦИ:

Индивидуални земјоделски производители.

НАМЕНА:
  •   набавка на механизација и опрема;
  •   зголемување на сточен фонд;
  •   набавка на суровини и репроматеријали;
  •   други тековни расходи за примарно производство.
ШТО ДОБИВАТЕ ОД НАС !
  • Прилагодени отплатни рати согласно земјоделските приходи;
  • Асистенција од персоналот при  пополнување на документацијата и нотарските заверки;
  • Изнаоѓање најприфатливо обезбедување на заемите.
АГРО ЗАЕМИ
АГРО
АГРО ПРЕМИУМ
АГРО ПРЕМИУМ ФЛЕКС
АГРО ИНВЕСТ
АГРО ИНВЕСТ ФЛЕКС

Микро заеми за домување

Создадете здрав и пријатен дом за Вас и Вашите најблиски.

Микро бизнис заеми

Отворете нови Хоризонти, инвестирајте во Вашиот бизнис и реализирајте ги идеите.

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

експозитури

 

Микрокредитна Фондација ХОРИЗОНТИ
бул. Св. Климент Охридски 58Б, влез 2, кат 3
1000 Скопје, Македонија
Тел.: +389 (0)2 309 3681
Факс: +389 (0)2 309 3376
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

МРЕЖА НА ЕКСПОЗИТУРИ

експозитури