Вистински
Партнер на
Вашиот
Бизнис

Практиканство

ПРОГРАМА ЗА ВОЛОНТЕРСТВО


Волонтерскиот програм во Хоризонти датира од самиот почеток. Досега преку 100 кандидати биле дел од овој програм, кој нуди голема можност за продолжување на професионалнта кариера во областа на микрокредитирањето.

Преку Волонтерскиот програм Хоризонти овозможува градење на квалификуван кадар за идните потреби на кредитните одделенија. Успешно евалуираните Волонтери се стекнуваат со предност при селекција на идните Кредитни Референти.

Волонтерскиот програм трае минимум 3 месеци и се одвива во филијалите на Хоризонти ширум земјата. За време на волонтирањето кандидатите низ континуирана обука стекнуваат практични знаења и вештини поврзани со работните задачи и одговорности на Кредитниот референт.
 

 

Подобни кандидати за Волонтери


Млади и динамични лица на возраст од (19-30 години) со минумум завршено средно образование и желба за лична надградба и учење во областа на микрокредититрањето за специфични социјални групи.

Доколку сте зинтересирани и саката да бидете дел од Волонтерскиот програм испратете Ваши основни податоци, на следнава апликација.
 

Прашалник

При изборот на финансиска институција за вашиот бизнис најмногу ви влијае:
Награди и признанија

Практиканство

Хоризонти Микрокредитирање нуди можност за практиканство и вработување на млади, тимски ориентирани, амбициозни луге.


повеќе
© 2011 by Horizonti. Developed by ASPEKT.