Фондација Хоризонти стана придружен член на AMFI

Фондација Хоризонти стана придружен член на Асоцијацијата на микрокредитни организации на Босна и Херцеговина (AMFI) која брои 14 полноправни членки, заедно со уште 3 други микрокредитни организации од Србија, Косово и Црна Гора.

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

експозитури

КОНТАКТ

Микрокредитна Фондација ХОРИЗОНТИбул. Св. Климент Охридски 58Б, влез 2, кат 31000 Скопје, МакедонијаТел.: +389 (0)2 309 3681Факс: +389 (0)2 309 3376E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

МРЕЖА НА ЕКСПОЗИТУРИ

експозитури