Практиканство

Програма за волонтерство

Волонтерскиот програм во Хоризонти датира од самиот почеток. Досега преку 100 кандидати биле дел од овој програм, кој нуди голема можност за продолжување на професионалнта кариера во областа на микрокредитирањето.

Преку Волонтерскиот програм Хоризонти овозможува градење на квалификуван кадар за идните потреби на кредитните одделенија. Успешно евалуираните Волонтери се стекнуваат со предност при селекција на идните Кредитни Референти.

Волонтерскиот програм трае минимум 3 месеци и се одвива во филијалите на Хоризонти ширум земјата. За време на волонтирањето кандидатите низ континуирана обука стекнуваат практични знаења и вештини поврзани со работните задачи и одговорности на Кредитниот референт.

Подобни кандидати за Волонтери

Млади и динамични лица на возраст од (19-30 години) со минумум завршено средно образование и желба за лична надградба и учење во областа на микрокредититрањето за специфични социјални групи.

CREDIT CALCULATOR

експозитури

CONTACT INFO

Microcredit Foundation HORIZONTI
Blvd. St. Kliment Ohridski 58B, ent. 2, floor 3
1000 Skopje, Macedonia
Phone: +389 (0)2 309 3681
Fax: +389 (0)2 309 3376
E-mail: kontakt@horizonti.org.mk

BRANCH OFFICES NETWORK

експозитури