Вистински
Партнер на
Вашиот
Бизнис

Контакт

Macedonia map
* Кликнете на градот за да ги видите соодветните контакт податоци
Испрати e-mail:
Скопје - Центар: CentarReferenti@horizonti.org.mk
Скопје - Шуто Оризари: SutkaReferenti@horizonti.org.mk
Велес: VelesReferenti@horizonti.org.mk
Прилеп: PrilepReferenti@horizonti.org.mk
Битола: BitolaReferenti@horizonti.org.mk
Гостивар: GostivarReferenti@horizonti.org.mk
Кочани: KochaniReferenti@horizonti.org.mk
Струмица: StrumicaReferenti@horizonti.org.mk

Прашалник

При изборот на финансиска институција за вашиот бизнис најмногу ви влијае:
Награди и признанија

Практиканство

Хоризонти Микрокредитирање нуди можност за практиканство и вработување на млади, тимски ориентирани, амбициозни луге.


повеќе
© 2011 by Horizonti. Developed by ASPEKT.